Služby

Odborné poradenství

Díky mno­haletým zkušenos­tem se světel­ný­mi zdro­ji a průmyslový­mi svítid­ly s vámi můžeme odborně jed­nat a společně vybrat vhod­ný typ osvětlení a doporučit konkrét­ní výrobky.

Návrh a výpočet osvětlení

Navrhneme nejvhod­nější vari­antu osvětlení dle vašich poža­davků. V pří­padě potře­by vypracu­jeme výpočet osvětlení.

Naší prioritou je kvalita, rozumná cena, vstřícnost, rychlost vyřízení reklamací a spokojenost zákazníka.

Chcete využít našich služeb, nebo se jen na něco zeptat?

Kontaktujte nás

info@resolux-svitidla.cz

Tel.: 00420 558 989 870​