Kontakt

Sylvie Borská

Ladislav Muroň

RESOLUX s.r.o.
U parku 206
739 61 Třinec-Kana­da

IČO:64613020
DIČ:CZ64613020

Společnost je zap­sá­na v obchod­ním rejstříku vedeném Kra­jským sou­dem v Ostravě odd­íl C, vlož­ka 8830.